Убийствен полет

Kомедиен спектакъл с избори, в който ти си активен участник


Проектът е осъществен по програма  "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество"

Working together for a green, competitive and an all inclusive Europe


Творчески екип

Спектакълът е режисьорски дебют на актьора Георги Къркеланов, а сценарият е театрален дебют на телевизионния сценарист Теньо Гогов.
Въздействието на спектакъла и новаторската му визия се гарантират от опита на едни от най-дейните културни предприемачи в Норвегия "Culture breaks borders"

Автор

Теньо Гогов

Режисьор

Георги Къркеланов

Музика

Frode Barth

Хореография

Inger Cecilie Bertran De Lis

Сценография

Nemanja Cadjo

Креативен директор

Евгения Роева

Асистент

Антоанета Шуманова

Член на екипа

 Димитър Радев


Участват


Даяна Ханджиева

Тони Карабашев

Аделина Петрова

Станка Велинова

Васил Бовянски

Галина Бонева

Иван Станчев

Историята

Скъпа публика, 

Намирате се на пътнически полет 876 София - Осло.  Самолетът има 2 салона - един за пътници и един за публика. Запознайте се с новите ви приятели, с които заедно пътувате към норвежката столица.  Това са журналистите Тони и Гергана, които крият нещо от вас. Властната дамата отдясно се казва Елегия, но ще я запомним като Маман,  а до нея е нейният потиснат и копнеещ за еманципация син Косьо. Онзи със шапката е Димо -  талантлив стрелец,  ограбен от шанса да блесне на световния спортен форум. С този полет  започва неговия нов  шанс поне за още един изстрел, с който да се прочуе пред цял свят - и това е изстрелът, който ще произведе по време на връчването на Нобеловата награда за мир. В тайната и коварна мисия ще му асистират опитната стюардеса Виван, която е готова на всичко заради любовта и наивната идеалистична Поли, която нищичко не подозира, допреди всичко да се обърка.

А вашата роля, скъпа публика, е ролята на Страшния съд. Тежка роля, да, но някой трябва да я изиграе. Кого ще спасите и кого ще помилвате?


Проект №BGCULTURE-2.001-0018 се изпълнява по програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" с финансовия принос на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП (85%) и Министерство на Културата (15%). Фондът се управлява от Министерство на културата. Проектът се изпълнява в партньорство между Сдружение "От сърце към сърце", България и Culture Breaks Borders, Норвегия. Ръководител проект: Иван Милев.

www.eeagrants.bg

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.